Menu

Autoriteit Persoonsgegevens

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens  vindt u veel informatie over de meldplicht datalekken en de AVG. Ook kunt u online een datalek melden bij het meldloket datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Advies over de AVG

©2019 cyberadviseur.nl