Menu

Datalek

Een datalek betreft alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Meldplicht datalekken

Is er binnen uw organisatie een datalek? Dan geldt in de meeste gevallen een meldplicht bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als u een lek verzuimt te melden, kan dit een hoge boete opleveren.

Advies meldplicht datalekken

©2019 cyberadviseur.nl