Menu

Encryptie

Encryptie is een belangrijke technische maatregel om en datarisico’s te verkleinen. Het gaat om veilig en versleuteld e-mails verzenden en data uitwisselen.

Bestanden en data uitwisselen

Medewerkers wisselen steeds vaker bestanden en andere data uit. Binnen uw bedrijf, maar ook met klanten, leveranciers of andere partijen. Dit gaat meestal per e-mail, maar ook via diensten als WeTransfer, Dropbox en Google Drive. Dit noemen we schaduw-IT.

Risico van schaduw-IT en belang van encryptie

Schaduw-IT ontstaat als medewerkers zelf  IT-middelen inzetten, zonder dat de IT-afdeling hiervan weet. Dit is een groot gevaar voor de veiligheid van data. Encryptie is een manier om de risico’s hiervan te beperken.

Offerte advies cyber en data

©2019 cyberadviseur.nl