Menu

Handboek datalekken

Met de komst van de AVG blijft de meldplicht datalekken bestaan. Sterker nog: de regels zijn nu alleen maar strenger. Onze cyberadviseurs hebben het handboek datalekken opgesteld. In het handboek zijn voor u en uw collega's de regels overzichtelijk en duidelijk verwoord. Zo weet iedere medewerker wat onder een datalek valt en hoe gereageerd moet worden. Vraag het handboek gratis aan via het contactformulier op deze pagina.

Wat is een datalek?

Een datalek betreft alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken waardoor de persoonsgegevens zijn blootgesteld aan verlies of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Waarom een meldplicht?

De meldplicht datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan het Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt). Met de meldplicht moeten de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt worden. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Voorbeelden van hoe datalekken ontstaan

  • Een kwijtgeraakte USB stick.
  • Een gestolen laptop.
  • Een inbraak door een hacker.
  • Verzending van een e-mail waarin de e-mailadressen van alle geadresseerden zichtbaar zijn voor alle andere geadresseerden.
  • Een malware besmetting.
  • Een calamiteit zoals een brand in een datacenter.
Offerte ondersteuning AVG

©2019 cyberadviseur.nl