Menu

Media-aansprakelijkheid

Met media-aansprakelijkheid wordt bedoeld: aansprakelijkheid wegens smaad en laster bij het gebruik van elektronische media of wegens inbreuk op auteursrechten, merkenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

Welke aansprakelijkheid is verzekerd met de cyberverzekering?

Onder een cyberverzekering is in de eerste plaats privacy-aansprakelijkheid gedekt. Ook de aansprakelijkheid van de verzekerde organisatie voor schade van derden wegens het tekortschieten van de netwerkbeveiliging (cyberaansprakelijkheid) is gedekt. De derde vorm van aansprakelijkheid die is meeverzekerd is media-aansprakelijkheid.

Offerte cyberverzekering

©2019 cyberadviseur.nl