Menu

Meldplicht datalekken

Datalekken vormen een groot risico voor ieder bedrijf. Bij een datalek vallen persoonsgegevens in handen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. De meldplicht datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en in bepaalde gevallen ook aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Waarom is de melplicht datalekken ingevoerd?

Met de meldplicht moeten de gevolgen van een datalek voor de betrokkenen zoveel mogelijk beperkt worden. Dit moet ook een bijdrage leveren aan het behoud en herstel van vertrouwen in de omgang met persoonsgegevens.

Advies over meldplicht datalekken

©2019 cyberadviseur.nl