Menu

Privacy-aansprakelijkheid

Bij een datalek binnen uw organisatie kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade, zoals:

  • De gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens
  • Kosten van onderzoek
  • Claims van individuele personen
  • Schending geheimhoudingsplicht
  • Boetes opgelegd door toezichthouders

Privacy-aansprakelijkheid is meeverzekerd wanneer u via cyberadviseur.nl uw cyberverzekering afsluit.

Advies over de AVG

©2019 cyberadviseur.nl