Menu

Privacyschending

Er gelden strenge regels voor bedrijven bij de omgang met privacygevoelige gegevens. Bij een privacy-inbreuk of privacyschending zijn de gevolgen dan ook groot. Volgens de regels van de AVG kunnen bedrijven die onzorgvuldig omgaan met persoonsgegevens hoge boetes krijgen. Die boetes kunnen oplopen tot 20 miljoen euro, of vier procent van de omzet als dat een hoger bedrag is.

Advies over de AVG

©2019 cyberadviseur.nl