Menu

Risicobeheer

Heeft u de cyber- en datarisico's die uw bedrijf loopt goed in beeld? En hoe gaat u met deze risico's om? Kunt u de risico's zelf dragen als er iets gebeurt? Om de continuïteit van uw onderneming te waarborgen, is het belangrijk om bewuste keuzes te maken. U moet besluiten welke risico's u zelf draagt en welke risico's u met een verzekering wilt afdekken. Wij helpen u bij het risicobeheer.

Onze werkwijze bij risicobeheer

Bij risicobeheer doorlopen wij deze stappen:

  1. Analyse van uw bedrijf
  2. Beoordeling bestaande verzekeringen
  3. Marktverkenning
  4. Aanpassing van de portefeuille
  5. Beheer en onderhoud
Adviesgesprek cyberadviseur

©2019 cyberadviseur.nl