Menu

Systeemfout

Veel cyberaanvallen en datalekken zijn het gevolg van systeemfouten. Een systeemfout kan bijvoorbeeld leiden tot een lek in de beveiliging of gegevens die ten onrechte getoond worden. Cyberaanvallen of datalekken als gevolg van een systeemfout zijn meeverzekerd op de cyberverzekering.

Is een systeemfout zelf ook mee te verzekeren op de cyberverzekering?

Een cyberincident van buitenaf is niet altijd de oorzaak van een systeemfalen. Onopzettelijke en onvoorziene problemen kunnen hiervan ook de oorzaak zijn, zoals stroomuitval. Als een netwerksysteem uitvalt zonder toedoen van een specifiek cyberincident, biedt de uitbreiding systeemfalen in de module netwerkonderbreking van de cybervekering dekking voor het verlies in nettowinst en de vaste kosten (zoals personeel en huur) en bijkomende kosten die nodig zijn om zo snel mogelijk weer up en running te zijn.

Advies cyberverzekering

©2019 cyberadviseur.nl