Menu

Technisch falen

Schade voor uw organisatie kan ontstaan door technisch falen van eigen of externe IT-systemen, servers, hard- en software. Gevolgen zijn het verlies van of beschadiging aan data, of dat systemen niet of beperkt toegankelijk zijn. Schade door technisch falen is ook verzekerd als u een cyberverzekering afsluit via cyberadviseur.nl

Cyberverzekering premieberekening

©2019 cyberadviseur.nl