Over cyberadviseur.nl

Over cyberadviseur.nl

Cyberadviseur.nl is er voor uw organisatie. Want de kans is groot dat binnen bedrijf gewerkt wordt met privacygevoelige data van klanten of medewerkers, dat u sterk afhankelijk bent ICT-systemen en dat u zoveel mogelijk digitaal werkt.

Onafhankelijke advies

Cyberadviseur.nl is volledig onafhankelijk van verzekeringsmaatschappijen. Dat betekent dat de informatie die u hier vindt niet gekleurd is door verborgen belangen. Als wij een offerte uitbrengen vergelijken wij altijd meerdere aanbieders. Wij maken ook duidelijk welke verzekeraars wel en niet zijn meegenomen in ons advies.

VMD Koster Groep

Cyberadviseur.nl is onderdeel van VMD Koster Groep, onafhankelijk adviseur op het gebied van verzekeren, risicobeheer en pensioenen. VMD Koster Groep is al sinds 1929 een prominent financieel dienstverlener in de Randstad. Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, investeren we continu in goede medewerkers, vakspecialisten, opleidingen en informatievoorziening aan de cliënt.