Schadevoorbeelden

Voorbeelden cybercrime en onze verzekeringsoplossing

Ondernemers verwachten vaak niet dat hun bedrijf slachtoffer wordt van cybercrime. In de praktijk blijkt dit echter niet te kloppen. De kans dat uw bedrijf te maken krijgt met cyberschade groeit ieder jaar.

Er zijn verschillende typen cybercrime om rekening mee te houden. Deze voorbeelden van cybercriminaliteit illustreren hoe snel schade door cybercrime of datalekken kan ontstaan en hoe groot de gevolgen zijn. Maar ook laten we zien dat de cyberverzekering veel ellende kan voorkomen.

Schadevoorbeeld datalek: verkeerde bijlage bij de e-mail

Wat ging er fout: een recruiter stuurde een e-mail met privacygevoelige gegevens (zoals BSN-nummers) van 43.000 voormalige werknemers als bijlage naar vier kandidaten. De gevolgen waren groot, want de gegevens werden gebruikt voor identiteitsfraude. Er waren onder andere verweerkosten en schikkingsbedragen voor claims van werknemers van wie de identiteit gestolen is.

De totale kosten voor privacy-aansprakelijkheid en incidentkosten waren € 216.300,-. Dit bedrag werd uitgekeerd door de verzekeraars van de cyberverzekering.

Schadevoorbeeld cyberaanval: DDos-aanval datacentrum

DDos staat voor distributed denial-of service. Het netwerk van het datacentrum werd overspoeld met zoveel verkeer dat het netwerk uitviel. Een webshop was hierdoor zes uur onbereikbaar. De schade was groot, want er waren herstelkosten (arbeidskosten om de website weer te laten functioneren en kosten om een externe serviceprovider in te huren) en incidentkosten (forensisch onderzoek, juridisch advies), maar vooral bedrijfsschade bij de webshop waarvoor het datacentrum opdraaide. De totale kosten liepen op tot € 167.500,-.

Schadevoorbeeld ransomware: alle gegevens versleuteld bij productiebedrijf

Een werknemer van een productiebedrijf van auto-onderdelen klikte op een kwaadaardige link in een e-mail. Hierdoor werd malware gedownload met als gevolg dat alle gegevens op de server werden versleuteld. Er moest € 10.000,- worden betaald in ruil voor een decryptie-sleutel. Er werd een ICT-expert ingeschakeld die de validiteit van de bedreiging beoordeelde en bepaalde of de betaling van het losgeld voorkomen kon worden. De kosten vielen hierdoor hoger uit (€ 69.000,-). Maar dit was verzekerd.

Door Europol en de FBI wordt afgeraden om cyber losgeld te betalen. Niet alleen worden zo criminele activiteiten in stand gehouden, maar het geeft ook aan dat het bedrijf kwetsbaar is (geen effectieve en betrouwbare back-ups).

Schadevoorbeeld onbevoegde toegang: kwetsbaar netwerk

Hackers kregen ongeoorloofd toegang tot gegevens op het netwerk van een groep scholen. Dit was het gevolg van een onbekende kwetsbaarheid. De informatie bevatte onder andere contact- en financiële gegevens van docenten en studenten. De totale kosten liepen op tot € 282.100,-. Onder meer door forensisch onderzoek en verweerkosten voor claims voor privacy-aansprakelijkheid.

Gevolgen verschillende typen cybercrime

Deze voorbeelden van cybercrime laten zien hoe groot de gevolgen kunnen zijn. De kosten kunnen oplopen tot tienduizenden euro’s terwijl de oorzaak vaak van tevoren voorkomen had kunnen worden. Wij helpen u de kans op internetcriminaliteit te verkleinen. En we kijken samen met u naar  een cyberverzekering die dekking biedt voor de geleden schade als gevolg van cybercriminaliteit. Vraag daarom een vrijblijvende offerte aan zodat wij met u in gesprek kunnen gaan.

  Offerte cyberverzekering