Werkwijze cyberadviseur

Hoe gaan wij te werk bij advies over cyberrisico’s?

Als wij uw bedrijf mogen adviseren over de risico’s van cybercrime en datalekken, doen we dit op basis van risicobeheer. Eerst brengen we samen met u de risico’s en kaart en vervolgens wordt gekeken hoe die risico’s verkleind kunnen worden.

Risicobeheer cybercrime en datalekken

  1. Bij risicobeheer beginnen wij met een analyse van uw bedrijf. En dan kijken wij specifiek naar de kwetsbaarheden van uw digitale systemen en de (privacygevoelige) data die u bewaart.
  2. Vervolgens kijken wij naar uw bestaande verzekeringen. Zijn de risico’s die u loopt al verzekerd?
  3. Als het afsluiten van een verzekering verstandig is, maken wij een marktverkenning en brengen wij een offerte uit.
  4. Als u ervoor kiest een verzekering af te sluiten, zorgen wij voor de bemiddeling en de aanvraag.
  5. Goed risicobeheer is een doorlopend proces. Wij blijven ook na het afsluiten van de verzekering proactief meedenken.

Cyberverzekering is laatste stap bij organisatorische en technische maatregelen

Een cyberverzekering is voor de meeste bedrijven onmisbaar, maar met alleen het afsluiten van de verzekering bent u er nog niet. Om de kans op een datalek of cyberaanval te verkleinen, neemt u eerst verschillende organisatorische en technische maatregelen. De cyberverzekering is daarna het vangnet, omdat een cyberincident nooit helemaal is uit te sluiten en de gevolgen vrijwel altijd heel groot zijn. Wij kijken dus veel verder dan alleen een verzekering. Wij denken mee met uw organisatie en helpen u bij elke stap.

Adviesgesprek aanvragen