Menu

Patches

Patches zijn een essentieel onderdeel van cybersecurity, net als het maken van back-ups en installeren van updates. Patches worden gebruikt om kwetsbaarheden en beveiligingslacunes op te lossen. Softwaremakers leveren regelmatig patches voor producten. Deze patches moeten worden toegepast om systemen bij te werken. Tools voor patchbeheer kunnen helpen bij tijdige toepassing van patches.

Afspraak maken voor advies cyberrisico

©2019 cyberadviseur.nl