Menu

Privacy Impact Assessment (PIA)

Privacy Impact Assessment (PIA)

Bij het verwerken van gegevens met een hoog privacyrisico is een PIA (Privacy Impact Assessment) verplicht. Hiermee brengt u de privacyrisico’s van de verwerking van gegevens in kaart. Blijkt uit de PIA dat de privacyrisico’s hoog zijn, dan kunt u maatregelen nemen om de risico’s te verkleinen. Met de PIA beantwoordt u deze vragen:

  • Waar zijn de risico’s het grootst?
  • Wat doet u nu nog, maar mag niet meer?
  • Welke processen moeten veranderen?
Advies over de AVG

©2020 cyberadviseur.nl