Menu

Verlies van data

De financiële kosten door verlies van data lopen vaak hoog op. Ook de reputatieschade voor het bedrijf kan aanzienlijk zijn. Daarom is verlies van data mee te verzekeren op de cyberverzekering. Omdat voorkomen veel beter is dan genezen, is er binnen de cyberverzekering veel aandacht voor preventie.

Oorzaken van dataverlies

Adviesgesprek cyberadviseur

©2019 cyberadviseur.nl