Herman Broere

Herman Broere

Herman Broere

Directeur en risicomanager

hbroere@cyberadviseur.nl

0172 82 00 27

https://www.linkedin.com/pub/herman-broere/b/216/5b7/

Herman en zijn collega's zorgen ervoor dat de oplossingen die u kiest passend blijven. Want risicobeheer is een doorlopend proces. Zeker ook bij cyber- en datarisico’s.