Ransomware: losgeld soms meer dan helft omzet

Ransomware: losgeld soms meer dan helft omzet

Maandag 18 september 2023

Ransomware: losgeld bij kleine bedrijven soms meer dan helft omzet

Uit deCybersecuritymonitor 2022 blijkt dat ruim 2.000 bedrijven met personeel in 2021 slachtoffer waren van ransomware. Systemen werden platgelegd met behulp van gijzelsoftware en de bedrijven werden daarna afgeperst om weer bij de date te kunnen. Elf procent betaalde uiteindelijk losgeld om weer toegang te krijgen tot de bedrijfsgegevens, 38 procent gaf aan dat er andere kosten zijn gemaakt.

Bedrijven met 2 tot 10 medewerkers betaalden het vaak losgeld

Van de getroffen kleine bedrijven (met twee tot tien werkzame personen) betaalde een relatief groot deel losgeld (veertien procent). Bij grote bedrijven (met 250 of meer werkzame personen) ging het om ruim vier procent. Ook kregen 4.000 zzp’ers te maken met datagijzeling. Opvallend is dat deze groep nauwelijks losgeld betaalden.  

Losgeld betalen lost de problemen niet altijd op

Betaling van losgeld heeft lang niet altijd het gewenste resultaat. In meer dan de helft van de gevallen werden de bedrijfsgegevens niet of maar gedeeltelijk vrijgegeven. Dit kwam vooral voor bij de kleine bedrijven.

Schade is meer dan de helft van de jaaromzet

In meer dan de helft van de betalingen bedraagt het losgeld meer dan de helft van de jaaromzet van het bedrijf. En de schade valt nog hoger uit, bijvoorbeeld door tijdelijke bedrijfsstilstand en het vervangen van ICT-systemen.

Cyberverzekering helpt tegen ransomware

Goede beveiliging is essentieel, maar dat geldt ook voor goede werkafspraken. Systemen waar niet tijdig beveiligingsupdates worden geïnstalleerd zijn kwetsbaarder. Bij de cyberverzekering is daarom ook veel aandacht voor preventie en goede procedures (zoals het tijdig installeren van updates). En als het dan toch fout gaat, is de schade door de ransomware gedekt op de cyberverzekering.

Advies cyberverzekering