Menu

Meer aandacht voor handhaving AVG in 2019

dinsdag 30 april 2019

Meer aandacht voor handhaving AVG in 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zet in 2019 steviger in op naleving van de AVG. Dat gaf de toezichthouder aan bij de publicatie van zijn jaarverslag in april.

Naleving van de privacywetgeving bevorderen

In de eerste periode nadat de nieuwe privacywet ging gelden is bewust gekozen om de prioriteit te leggen bij voorlichting, normuitleg en normoverdracht. In 2019 blijft voorlichting een speerpunt om de naleving van de privacywetgeving te bevorderen. Tegelijkertijd gaat de AP steviger inzetten op handhaving. Want organisaties zijn nu bekender met de nieuwe privacywet.

In 2018 één boete door de AP

De AP kan organisaties die de AVG overtreden een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of tot vier procent van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar, indien dit cijfer hoger is. De AP heeft in 2018 één keer gebruik gemaakt van de bevoegdheid om een boete op te leggen.

De regels van de AVG

Iedere organisatie moet voldoen aan de eisen die de AVG stelt. Uw organisatie moet actief beleid voeren en maatregelen implementeren waaruit blijkt dat de AVG wordt nageleefd. Voor betrokkenen moet kenbaar zijn dat persoonsgegevens worden verwerkt en hoe dit gebeurt. Op cyberadviseur.nl/avg/regels leest u meer over deze en andere regels die voor uw organisatie gelden.

Offerte juridische ondersteuning AVG

Voor de AVG kunt u zich laten bijstaan door specialisten. Vraag daarom een offerte aan bij onze cyberadviseurs.

©2019 cyberadviseur.nl