AVG

AVG

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nog meer één privacywet in de hele Europese Unie: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet kreeg in de beginperiode heel veel aandacht, maar bij veel organisaties is die aandacht inmiddels ook al weer verslapt. En daar schuilt een groot gevaar. Want boetes voor vertredingen van deze wet kunnen oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

Wat is het verschil tussen AVG en GDPR?

AVG is de Nederlandse vertaling van GDPR. GDPR staat voor General Data Protection Regulation (GDPR). Deze privacywetgeving geldt voor alle landen in de Europese Unie.

Met welke regels in de AVG moet u rekening houden?

Iedere organisatie moet voldoen aan de eisen die de AVG stelt. De AVG heeft consequenties voor de wijze waarop u als organisatie om moet gaan met persoonsgegevens en hoe u deze mag delen met andere organisaties.