Menu

Aansprakelijkheidsclaims

Bij een datalek binnen uw organisatie moet u rekening houden met aansprakelijkheidsclaims. Het gaat dan om privacy-aansprakelijkheid of cyberaansprakelijkheid.

Privacy-aansprakelijkheid na een datalek

Bij een datalek binnen uw organisatie kunt u aansprakelijk gesteld worden voor de geleden schade, zoals:

  • De gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens
  • Kosten van onderzoek
  • Claims van individuele personen
  • Schending geheimhoudingsplicht
  • Boetes opgelegd door toezichthouders

Privacy-aansprakelijkheid is meeverzekerd wanneer u via cyberadviseur.nl uw cyberverzekering afsluit.

Wat valt onder cyberaansprakelijkheid?

Binnen cyberverzekeringen is er ook dekking voor cyberaansprakelijkheid. Het gaat dan om schade die ontstaat bij derden als een website of e-mail onbedoeld een auteursrecht schendt, laster verspreidt of een virus bevat.

 Offerte cyberverzekering aanvragen

Kunt u zelf een aansprakelijkheidsclaim indienen na een cyberaanval?

Het is meestal onmogelijk een claim in te dienen op de daders. Bij cyberaanvallen is meestal niet te achterhalen wie verantwoordelijk is voor de aanval. Reputatieschade door een datalek is bovendien moeilijk in kosten uit te drukken. Softwareproducenten kunnen aansprakelijk zijn voor schade die wordt geleden door. Of een claim indienen kansrijk is, verschilt per situatie. Wanneer zelf op een schadelijke link is geklikt, is de kans bijvoorbeeld klein. Maar als een leverancier gemaakte afspraken niet na komt, is er mogelijk wel sprake van aansprakelijkheid. In 2017 bevestigde de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie dit.

©2019 cyberadviseur.nl