DDos-aanvallen

DDos-aanvallen

DDoS staat voor distributed denial-of service. Bij een DDoS-aanval worden er vanuit een netwerk van computers in een keer heel veel data naar een server gestuurd, veel meer dan normaal gesproken. Door deze vloedgolf aan informatie zijn de servers tijdelijk offline óf slecht bereikbaar. Het netwerk van computers dat de data stuurt, wordt een botnet genoemd. Dit zijn gehackte computers van onschuldige gebruikers die worden misbruikt om zulke aanvallen uit te voeren. De schade kan heel groot zijn bij een DDoS-aanval omdat systemen vaak lange tijd niet bereikbaar zijn.

Schadevoorbeeld DDoS-aanval