NEN 7510

NEN 7510

NEN 7510 is de Nederlandse norm voor informatiebeveiliging in de zorg, gebaseerd op de internationale standaard ISO 27001. Werken volgens NEN 7510 gaat verder dan de inrichting van ICT-systemen. Er wordt gekeken naar alle vormen van informatieafhandeling in de organisatie. Er ligt veel nadruk op het menselijk handelen. Hoe verantwoordelijk gaat men om met vertrouwelijke gegevens? Bedrijven die actief zijn in de zorg kunnen aantoonbaar maken dat zij hier correct mee omgaan met een NEN 7510 certificaat.

Contact met een cyberadviseur