Protocol datalekken

Protocol datalekken

De meldplicht datalekken vraagt om een protocol waarin staat wie welke taak en verantwoordelijkheid heeft in het meldingsproces. Wie beoordeelt de aard van een datalek en de impact ervan? Is dat ook degene die uiteindelijk beslist om wel of niet tot melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens over te gaan? En waar wordt dit geregistreerd?

Een voorbeeld van een Protocol datalekken

Natuurlijk hebben wij binnen onze organisatie ook een protocol opgesteld. Deze stellen wij graag voor onze relaties beschikbaar. Vul daarom op deze pagina het contactformulier  in. U ontvangt van ons dan het Protocol datalekken.

Adviesgesprek cyberadviseur