Cybersecurity

Cybersecurity

Cybersecurity op orde brengen is de eerste stap om cyberrisico’s en datarisico’s te beperken. Met de partners waar wij mee samenwerken kunnen wij u ook op dit onderdeel ondersteunen. Maak een afspraak met een cyberadviseur om dit onderwerp te bespreken.

Afspraak maken over cyber en data

Tips cyberbeveiliging

  • Zorg dat uw software, en dan met name uw anti-virussyteem, altijd up-to-date is. Voer software-updates daarom direct uit. Zo voorkomt u dat uw website, server of computers in handen vallen van hackers die met automatische tools het internet afspeuren naar beveiligingslekken.
  • Bespreek de risico’s en mogelijkheden voor cyberbeveiliging met uw medewerkers. Bijvoorbeeld over het gebruik van wachtwoorden. Deze moeten niet makkelijk te raden zijn en regelmatig gewisseld worden. Cybercriminelen gebruiken scripts die automatisch ontelbare wachtwoorden uitproberen. Hoe onlogischer het wachtwoord, hoe moeilijker te raden.
  • Maak elke (werk)dag een back-up en bewaar deze buiten het netwerk. Test ook regelmatig of de back-up werkt.
  • Open geen mailtjes van afzenders die onbekend zijn. Het openen van een mailtje kan al problemen opleveren. Open zeker ook geen bijlagen bij mailtjes van onbekenden.